پلمب ۲ مطب دندانپزشکی قلابی در تبریز
پلمب ۲ مطب دندانپزشکی قلابی در تبریز

پلمب ۲ مطب دندانپزشکی قلابی در تبریز با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲ مطب دندانپزشکی قلابی و غیرمجاز در این شهر پلمب شد. به گزارش تایسیز نیوز، کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بازرسی‌ها و بررسی‌های خود موفق به شناسایی ۲ واحد دندانپزشکی غیرمجاز در تبریز شدند که با همکاری […]

پلمب ۲ مطب دندانپزشکی قلابی در تبریز

پلمب ۲ مطب دندانپزشکی قلابی در تبریز

با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲ مطب دندانپزشکی قلابی و غیرمجاز در این شهر پلمب شد.

به گزارش تایسیز نیوز، کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بازرسی‌ها و بررسی‌های خود موفق به شناسایی ۲ واحد دندانپزشکی غیرمجاز در تبریز شدند که با همکاری مدیریت امور حقوقی دانشگاه و مرجع قضائی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی این محل‌ها پلمپ و متخلفان به مراجع قانونی ذی‌صلاح معرفی شدند.

طبق اعلام اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز شهروندان باید هرگونه اقدام درمانی را فقط از مراکز دارای مجوز دریافت کنند زیرا این مراکز، معتبر و دارای مجوز به‌طور مستمر مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند.