پنج پژوهشگر دانشگاه تبریز در زمره پژوهشگران پر استناد قرار گرفتند
پنج پژوهشگر دانشگاه تبریز در زمره پژوهشگران پر استناد قرار گرفتند

پنج پژوهشگر دانشگاه تبریز در زمره پژوهشگران پر استناد قرار گرفتند بر اساس اعلام مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، پنج پژوهشگر دانشگاه تبریز در زمره پژوهشگران پر استناد علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر قرار گرفتند. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، بر اساس اعلام […]

پنج پژوهشگر دانشگاه تبریز در زمره پژوهشگران پر استناد قرار گرفتند

بر اساس اعلام مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، پنج پژوهشگر دانشگاه تبریز در زمره پژوهشگران پر استناد علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر قرار گرفتند.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، بر اساس اعلام مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) ۳۳۳ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پر استناد در ۱۶ حوزه موضوعی علوم انسانی و اجتماعی و هنر قرار گرفتند که از این تعداد پنج نفر از دانشگاه تبریز است.

انتخاب پژوهشگران پر استناد در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۰) صورت گرفته است، در این بازه زمانی دکتر تورج هاشمی، در حوزه موضوعی چند رشته ای با ۴۷۳ استناد، دکتر حسین اصغرپور در بخش علوم اقتصادی با ۴۲۱ استناد، دکتر منصور بیرامی در حوزه روان شناسی با ۳۷۸ استناد، دکتر محمدرضا پورمحمدی در حوزه موضوعی علوم جغرافیایی با ۲۶۸ استناد و دکتر محمد عباس زاده در بخش جامعه شناسی و علوم سیاسی با ۲۳۴ استناد، در زمره پژوهشگران پر استناد قرار گرفتند.

بر اساس اعلام مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، ۳۳۳ پژوهشگر ایرانی در زمره پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر قرار گرفتند که از این تعداد حدود ۱۶ درصد این پژوهشگران متعلق به حوزه چندرشته‌ای هستند.

بعد از حوزه چندرشته‌ای، پژوهشگران حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری قرار دارند (حدود ۱۲درصد)حوزه‌های موضوعی علوم اجتماعی و علوم تربیتی نیز هر کدام حدود هفت درصد از پژوهشگران را به خود اختصاص داده‌اند و در رتبه سوم قرار دارند.