پیام مالک باشگاه تراکتور به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس 
پیام مالک باشگاه تراکتور به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس 

📃پیام مالک باشگاه تراکتور به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس متن پیام محمدرضا زنوزی مطلق به شرح زیر است: 🔸به نام خداوند بخشاینده بخشایشگرخالق بی‌همتا را شاکریم که سعادت خدمت به مردمانی وارسته و پرشور را بر ما ارزانی داشته تا آنچه مجالی برای ادای دین در قبال وطن خود فراهم گردد.تقارن پنجاهمین سال تأسیس باشگاه […]

📃پیام مالک باشگاه تراکتور به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس


متن پیام محمدرضا زنوزی مطلق به شرح زیر است:

🔸به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر
خالق بی‌همتا را شاکریم که سعادت خدمت به مردمانی وارسته و پرشور را بر ما ارزانی داشته تا آنچه مجالی برای ادای دین در قبال وطن خود فراهم گردد.
تقارن پنجاهمین سال تأسیس باشگاه تراکتور با دوره تحول و پوست اندازی این باشگاه در قالب بخش خصوصی نشان از تعالی خانواده بزرگ تراکتور در سایه حضور و حمایت هواداران پرشور دارد.
پیش‌تر امیدمان بر آن بود که با ریشه‌کن شدن بیماری کرونا، جشنی بزرگ را به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس باشگاه در جوار پرشورها برپا کنیم امّا این امکان مقدور نگردید.
به هر روی این رویداد تاریخی را به هواداران پرشور تراکتور تبریک گفته و آرزو می‌کنیم که در دوره پیش رو افتخاراتی در شأن تاریخ بزرگ این باشگاه ثبت گردد.
خدمتگزار ملت ایران
محمدرضا زنوزی مطلق