پیشنهاد تشکیل وزارت شهرداری‌ها از سوی شهردار تبریز
پیشنهاد تشکیل وزارت شهرداری‌ها از سوی شهردار تبریز

پیشنهاد تشکیل وزارت شهرداری‌ها از سوی شهردار تبریز 🔹یعقوب هوشیار شهردار کلان‌شهر تبریز و نماینده شهرداران کشور در سازمان شهرداری و دهیاری‌ها در یکصد و پانزدهمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در اصفهان با بیان اینکه شهرداری‌ها خدمات گسترده شبانه‌روزی به شهروندان ارائه می‌دهند، پیشنهاد تشکیل وزارت شهرداری ها را به رئیس و اعضای مجمع […]

پیشنهاد تشکیل وزارت شهرداری‌ها از سوی شهردار تبریز

🔹یعقوب هوشیار شهردار کلان‌شهر تبریز و نماینده شهرداران کشور در سازمان شهرداری و دهیاری‌ها در یکصد و پانزدهمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در اصفهان با بیان اینکه شهرداری‌ها خدمات گسترده شبانه‌روزی به شهروندان ارائه می‌دهند، پیشنهاد تشکیل وزارت شهرداری ها را به رئیس و اعضای مجمع شهرداران کلان‌شهرهای کشور ارائه کرد.

🔹وی گفت: در صورت تشکیل وزارت شهرداری‌ها هزینه اداره شهرها از جیب شهروندان کاسته خواهد شد.