پیشنهاد لیز تراس برای تشکیل ناتوی اقتصادی علیه چین و روسیه
پیشنهاد لیز تراس برای تشکیل ناتوی اقتصادی علیه چین و روسیه

پیشنهاد لیز تراس برای تشکیل ناتوی اقتصادی علیه چین و روسیه نخست‌وزیر سابق انگلیس امروز در یک سخنرانی، ضمن انتقاد از سفر مکرون به چین بر تشکیل ناتوی اقتصادی ضد چین و روسیه تأکید خواهد کرد.                       

پیشنهاد لیز تراس برای تشکیل ناتوی اقتصادی علیه چین و روسیه

نخست‌وزیر سابق انگلیس امروز در یک سخنرانی، ضمن انتقاد از سفر مکرون به چین بر تشکیل ناتوی اقتصادی ضد چین و روسیه تأکید خواهد کرد.