پیشگیری و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز کوی ولیعصر تبریز
پیشگیری و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز کوی ولیعصر تبریز

معاون خدمات شهری منطقه ۱ تبریز از اجرای حکم قضائی پیشگیری و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در مسیر کوی ولیعصر(عج) در آخر خیابان باباطاهر و احمد آباد خبر داد. به گزارش تایسیزنیوز، کامبیز فتحی گفت: با توجه به اینکه تمامی نیروهای خدمات شهری در سطح منطقه و نواحی دو گانه در راستای پیشگیری […]

معاون خدمات شهری منطقه ۱ تبریز از اجرای حکم قضائی پیشگیری و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در مسیر کوی ولیعصر(عج) در آخر خیابان باباطاهر و احمد آباد خبر داد.

به گزارش تایسیزنیوز، کامبیز فتحی گفت: با توجه به اینکه تمامی نیروهای خدمات شهری در سطح منطقه و نواحی دو گانه در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز با دقت کامل بازدید، بررسی و نظارت کامل دارند لذا هر اقدامی که در حال انجام باشد با فرد یا افراد خاطی برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.

وی افزود: در همین راستا طبق حکم قضائی مبنی بر تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در مسیر کوی ولیعصر(عج) آخر خیابان باباطاهر و مسیر احمد آباد نیروهای این معاونت بلافاصله در جهت اجرای حکم در مسیر مذکور حاضر و اقدامات لازم و جمع آوری مصالح و پیشگیری از تداوم عملیات انجام و به اتمام رسید.

شایان ذکر است شهرداری منطقه ۱ در این خصوص اعلام داشته در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز با هیچ فردی مماشات نخواهد کرد و طبق قانون اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.