چرا قربانزاده از مناظره فرار کرد؟
چرا قربانزاده از مناظره فرار کرد؟

چرا قربانزاده از مناظره فرار کرد؟ حاشیه سازی مدیر سفارشی برای دولتی که ادعای پاسخگویی دارد تمام شدنی نیست. دیشب در برنامه پایش جلوی چشم میلیونها بیننده منتصب وزیر اقتصاد آقای رییسی میز مناظره را ترک کرد؛ اما چرا!؟ قربانزاده مدعی است که در مورد مولدسازی شفافیت رعایت شده ولی وقتی پای سوال از این […]

چرا قربانزاده از مناظره فرار کرد؟

حاشیه سازی مدیر سفارشی برای دولتی که ادعای پاسخگویی دارد تمام شدنی نیست.

دیشب در برنامه پایش جلوی چشم میلیونها بیننده منتصب وزیر اقتصاد آقای رییسی میز مناظره را ترک کرد؛ اما چرا!؟

قربانزاده مدعی است که در مورد مولدسازی شفافیت رعایت شده ولی وقتی پای سوال از این نوع شفافیت ادعایی می‌شود با این استدلال که «من یک مجری بیش نیستم»! صحنه پاسخگویی را ترک کرد.

البته آگاهان می‌دانند چرا قربانزاده چنین حرکت خطرناکی زد، از دلایل عمده این ترک مناظره پشت‌گرمی قربانزاده به خارج از وزارتخانه و حتی خارج دولت بر میگردد و این آفت مدیران سفارشی دولت رییسی است که در بزنگاه‌ها به نفع باند و پدرخوانده خود حرکت می‌کنند.

علت بعدی سوالات بیشمار مردم در این چندروزه در ۳ مساله اساسی بوده است

یکم: مسأله مولد سازی و مساله مصونیت!

دوم: شکایت های رسیده از شرکتهای دولتی -که هنوز کامل برای سهام عدالت آزادسازی نشده‌اند- مبنی بر دخالتهای غیرقانونی قربانزاده برای تعیین افراد هیات مدیره (جهت تامین منافع باندی پدرخوانده!؟)

سوم: فشار های نامتعارف بر شرکتهای فوق برای رسیدن به اهداف خاص باندی از جمله امضا نکردن صورتجلسه هیات مدیره این شرکتها و… که این خود موجب معطل ماندن مصوبات این شرکتها شده و باعث کندی ارزآوری کشور و حتی بالا تر رفتن ارز و کم ارزش شدن سهم بورسی آنها شده است.

از این رو قربانزاده که خود اهل رسانه بوده و می‌داند لب مطلب انتقادها چیست، برای فرار از پاسخگویی حرکتی انتحاری زداین حرکت برای قربانزاده که باندی بر سمتی نشسته خطر خاصی ندارد و حتی شاید بنفع پدرخوانده حزبی وی باشد.

ولی آیا وزارت خاندوزی و دولت آقای رییسی باید این اداهای کهنه شده را تحمل کند؟