چهره «اوشین» در ۶۸ سالگی!
چهره «اوشین» در ۶۸ سالگی!

چهره «اوشین» در ۶۸ سالگی! یوکو تاناکا بازیگر نقش «اوشین» در سریال خاطره‌انگیز ژاپنی «سال‌های دور از خانه» هنگام بازی در این سریال ۲۸ ساله بود.                       

چهره «اوشین» در ۶۸ سالگی!

یوکو تاناکا بازیگر نقش «اوشین» در سریال خاطره‌انگیز ژاپنی «سال‌های دور از خانه» هنگام بازی در این سریال ۲۸ ساله بود.