کاهش محسوس دما طی روز جمعه در نیمه غربی و شمالی کشور
کاهش محسوس دما طی روز جمعه در نیمه غربی و شمالی کشور

کاهش محسوس دما طی روز جمعه در نیمه غربی و شمالی کشور روز جمعه با ریزش هوای سرد به کشور شاهد کاهش محسوس و قابل توجه دمای هوا در استان های نیمه غربی و شمالی کشور خواهیم بود که هوایی سرد را بار دیگر در کشور به همراه دارد. استان های غربی و جنوب غربی […]

کاهش محسوس دما طی روز جمعه در نیمه غربی و شمالی کشور

روز جمعه با ریزش هوای سرد به کشور شاهد کاهش محسوس و قابل توجه دمای هوا در استان های نیمه غربی و شمالی کشور خواهیم بود که هوایی سرد را بار دیگر در کشور به همراه دارد.

استان های غربی و جنوب غربی کشور بیشترین میزان کاهش دما را خواهند داشت که حدود ۱۲ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است که وضعیت جوی این شهرها را به طور کامل دگرگون خواهد کرد .

البته استان های ساحلی خزر از این قاعده مستثنی خواهند بود و همچنان با هوایی گرم تر از نرمال همراه خواهند بود.