کاهش ۸ درصدی تماس های مزاحم با اورژانس ۱۱۵
کاهش ۸ درصدی تماس های مزاحم با اورژانس ۱۱۵

توکلی خبر داد؛ کاهش ۸ درصدی تماس های مزاحم با اورژانس ۱۱۵ رئیس سازمان اورژانس استان تهران، از کاهش ۸ درصدی تماس های مزاحم با اورژانس ۱۱۵ در هفته گذشته خبر داد. به گزارش تایسیز نیوز، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (۱۱ الی ۱۸ اسفند) مجموع ۲۶۷۵۸ مأموریت (۱۲ درصد افزایش نسبت به هفته […]

توکلی خبر داد؛

کاهش ۸ درصدی تماس های مزاحم با اورژانس ۱۱۵

کاهش ۸ درصدی تماس های مزاحم با اورژانس ۱۱۵

رئیس سازمان اورژانس استان تهران، از کاهش ۸ درصدی تماس های مزاحم با اورژانس ۱۱۵ در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش تایسیز نیوز، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (۱۱ الی ۱۸ اسفند) مجموع ۲۶۷۵۸ مأموریت (۱۲ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته) در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران ثبت شد.

وی افزود: با انجام این مأموریت‌ها ۶۲۲۳ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند که ۸ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد و ۲۰۶۳۵ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

توکلی ادامه داد: در این مدت ۷۲۷۳۷ تماس با مرکز ۱۱۵ اورژانس استان تهران برقرار شد که ۲ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد و از این تعداد، ۳۷۶۵ تماس مزاحم بوده که ۸ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۳۷۶۶ مورد حوادث ترافیکی (۲۵ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته) و ۲۲۹۹۲ مورد حوادث غیر ترافیکی (۱۰ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته) بوده است.

توکلی گفت: اورژانس هوایی ۶ سورتی پرواز داشته که در پی آن ۶ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.