کرسی ارائه و دفاع از نظریه جامعه نجات در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود
کرسی ارائه و دفاع از نظریه جامعه نجات در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود

کرسی ارائه و دفاع از نظریه جامعه نجات در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود تایسیزنیوز – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی و مدیریت فرهنگی دانشگاه تبریز کرسی علمی- ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی را با عنوان نظریه جامعه‌ نجات برگزار می‌کند. در این کرسی سعید مبیّن […]

کرسی ارائه و دفاع از نظریه جامعه نجات در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود

کرسی ارائه و دفاع از نظریه جامعه نجات در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود

تایسیزنیوز – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی و مدیریت فرهنگی دانشگاه تبریز کرسی علمی- ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی را با عنوان نظریه جامعه‌ نجات برگزار می‌کند.

در این کرسی سعید مبیّن شهیر به عنوان صاحب کرسی، کمال کوهی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز به عنوان مدیر کرسی، حجت الاسلام محمد ملک‌زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد اول و  صفر حیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز به عنوان ناقد دوم حضور خواهند داشت.

کرسی‌های علمی- ترویجی با مجوز دستگاه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود و در صورت موفقیت کرسی در دبیرخانه مرکزی، امتیاز علمی به اعضای آن اعطا می‌شود.

این کرسی، چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ و از ساعت ۱۳ در سینمای جهاد دانشگاهی واقع در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود.

کرسی ارائه و دفاع از نظریه جامعه نجات در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود