کسب چهار مقام برتر توسط دانشجویان دانشگاه تبریز در جشنواره ملی تیتر ۱۳
کسب چهار مقام برتر توسط دانشجویان دانشگاه تبریز در جشنواره ملی تیتر ۱۳

کسب چهار مقام برتر توسط دانشجویان دانشگاه تبریز در جشنواره ملی تیتر ۱۳ دانشجویان دانشگاه تبریز با کسب چهار مقام برتر در سیزدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی «تیتر ۱۳» خوش درخشیدند.  به گزارش تایسیزنیوز روابط عمومی دانشگاه تبریز، در سیزدهمین دوره جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی “تیتر ۱۳”، سیده فاطمه مرتضوی از […]

کسب چهار مقام برتر توسط دانشجویان دانشگاه تبریز در جشنواره ملی تیتر ۱۳

دانشجویان دانشگاه تبریز با کسب چهار مقام برتر در سیزدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی «تیتر ۱۳» خوش درخشیدند.  
به گزارش تایسیزنیوز روابط عمومی دانشگاه تبریز، در سیزدهمین دوره جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی “تیتر ۱۳”، سیده فاطمه مرتضوی از رسانه دانشجویی رسا در بخش های مجازی فیلم خبری و فتوکلیپ و خبر و گزارش رتبه اول و در بخش گزارش رتبه سوم و  بهزاد جلالی از نشریه رهاورد خرد در بخش سرمقاله و یادداشت رتبه سوم را کسب کردند.  
بیش از ۷۰  نشریه  دانشجویی در زمینه های مختلف در دانشگاه تبریز فعال و منتشر می شود که به این جشنواره ۳۵۰ اثر از نشریه های دانشجویی این دانشگاه در موضوعات مختلف ارسال شده بود.
 آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی رسانه و نشریات دانشجویی با (شعار برای ایران بنویسیم) با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و مسئولان وزارت بهداشت، در دانشگاه فردوسی مشهد  برگزار شد.