کشف جدید جیمز وب/ یک خوشه کهکشانی شگفت‌انگیز در کیهان اولیه
کشف جدید جیمز وب/ یک خوشه کهکشانی شگفت‌انگیز در کیهان اولیه

📸 کشف جدید جیمز وب/ یک خوشه کهکشانی شگفت‌انگیز در کیهان اولیه 🔹تلسکوپ فضایی جیمز وب اداره کل ملی فضا و هوانوردی آمریکا (ناسا) به جست‌وجوی خود در اولین زمان‌های جهان ما ادامه می‌دهد و شکل‌گیری شگفت‌انگیز یک خوشه کهکشانی عظیم را در اطراف یک اختروش قدرتمند و قرمز آشکار می‌کند. 🔹اختروش، نوع خاصی از […]

📸 کشف جدید جیمز وب/ یک خوشه کهکشانی شگفت‌انگیز در کیهان اولیه

🔹تلسکوپ فضایی جیمز وب اداره کل ملی فضا و هوانوردی آمریکا (ناسا) به جست‌وجوی خود در اولین زمان‌های جهان ما ادامه می‌دهد و شکل‌گیری شگفت‌انگیز یک خوشه کهکشانی عظیم را در اطراف یک اختروش قدرتمند و قرمز آشکار می‌کند.

🔹اختروش، نوع خاصی از هسته کهکشانی فعال، یک منطقه فشرده با یک سیاه‌چاله بسیار پرجرم در مرکز یک کهکشان است. سقوط گاز در یک سیاه‌چاله کلان‌جرم، باعث می‌شود اختروش به اندازه‌ای درخشان شود که درخشش همه ستارگان کهکشان را تحت‌الشعاع قرار دهد.