کشورهای شاد و غمگین جهان کدامند؟
کشورهای شاد و غمگین جهان کدامند؟

کشورهای شاد و غمگین جهان کدامند؟ 🔹به نقل از ساینس، گزارش جهانی شادی ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که کشورهای شمال اروپا مطمئنا در مورد رفاه جمعیت خود به درستی کار می‌کنند و این امر به ویژه در مورد فنلاند صادق است که برای ششمین بار متوالی عنوان شادترین کشور جهان را به دست آورد. 🔹در این […]

کشورهای شاد و غمگین جهان کدامند؟

🔹به نقل از ساینس، گزارش جهانی شادی ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که کشورهای شمال اروپا مطمئنا در مورد رفاه جمعیت خود به درستی کار می‌کنند و این امر به ویژه در مورد فنلاند صادق است که برای ششمین بار متوالی عنوان شادترین کشور جهان را به دست آورد.

🔹در این رتبه‌بندی ایران در جایگاه ۱۰۱، عراق در مکان ۹۸ و کشورهای ترکیه، پاکستان و هند به ترتیب در رتبه ۱۰۶، ۱۰۸ و ۱۲۶ قرار گرفتند.