کمال تبریزی: اگر فیلم مارمولک امروز ساخته می‌شد، کسی را نمی‌خنداند
کمال تبریزی: اگر فیلم مارمولک امروز ساخته می‌شد، کسی را نمی‌خنداند

کمال تبریزی: اگر فیلم مارمولک امروز ساخته می‌شد، کسی را نمی‌خنداند کارگردان سینما: فیلمی مثل «مارمولک»، برای جامعه امروز دیگر تاثیرگذاری قبل را ندارد. نسل امروز نگاه دیگری به قشر روحانی دارد که با فضای فیلم «مارمولک» و طنز آن مماس نیست و چه‌بسا نتواند او را جذب کند یا بخنداند.

کمال تبریزی: اگر فیلم مارمولک امروز ساخته می‌شد، کسی را نمی‌خنداند

کارگردان سینما: فیلمی مثل «مارمولک»، برای جامعه امروز دیگر تاثیرگذاری قبل را ندارد. نسل امروز نگاه دیگری به قشر روحانی دارد که با فضای فیلم «مارمولک» و طنز آن مماس نیست و چه‌بسا نتواند او را جذب کند یا بخنداند.