کنایه یک روزنامه به مسئولان؛ پیام صرفه‌جویی را به معلمان اخلاق بسپرید، شما بیشتر تولید کنید
کنایه یک روزنامه به مسئولان؛ پیام صرفه‌جویی را به معلمان اخلاق بسپرید، شما بیشتر تولید کنید

کنایه یک روزنامه به مسئولان؛ پیام صرفه‌جویی را به معلمان اخلاق بسپرید، شما بیشتر تولید کنید روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:‌ متولیان امر خیلی شیک و مجلسی، چشم در چشم مردم می‌دوزند و پیام صرفه جویی می‌دهند. بایدشان گفت، این را بگذارید برای معلمان اخلاق و اهل فضل و خطابه. کار شما تولید بیشتر و بیشتر […]

کنایه یک روزنامه به مسئولان؛ پیام صرفه‌جویی را به معلمان اخلاق بسپرید، شما بیشتر تولید کنید

کنایه یک روزنامه به مسئولان؛ پیام صرفه‌جویی را به معلمان اخلاق بسپرید، شما بیشتر تولید کنید

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:‌ متولیان امر خیلی شیک و مجلسی، چشم در چشم مردم می‌دوزند و پیام صرفه جویی می‌دهند. بایدشان گفت، این را بگذارید برای معلمان اخلاق و اهل فضل و خطابه. کار شما تولید بیشتر و بیشتر و بیشتر است نه چیز دیگر.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از جمهوری اسلامی، خشکسالی هر روز بیشتر سفره‌اش را پهن می‌کند. آب هر روز کمتر می‌شود. حالِ دیگر حامل‌های انرژی هم اگر بدتر نباشد، بهتر نخواهد بود. اگر قصه آب را به فقر باران و بخل آسمان گره بزنیم، قصه برق و گاز را باید در زمین، خط به خط بخوانیم. فناوری کهنه، به روز رسانی نشدن مولد‌های انرژی، فقر تکاپوی علمی و مدیریتی، درجه پایینِ دغدغه مندی متولیان و از همه بدتر، تحریمِ تمام ساحتی که دامن گیر شده باعث به وجود آمدن شرایطی چنین شده است. حالا هم متولیان امر خیلی شیک و مجلسی، چشم در چشم مردم می‌دوزند و پیام صرفه جویی می‌دهند. بایدشان گفت، شما را گذاشته‌اند که کار کنید، گره بگشایید. خلقی منتظر اقدام عملی شمایند اما شما پیام اخلاقی می‌دهید و به صرفه جویی می‌خوانید؟ این را بگذارید برای معلمان اخلاق و اهل فضل و خطابه. کار شما تولید بیشتر و بیشتر و بیشتر است نه چیز دیگر.

این روزنامه یادآور شده است: مگر نمی‌گفتید تحریم‌ها اثر چندانی ندارند؟ مگرنمی گفتید ۸۰ درصد تقصیرات را باید دولتیان سابق گردن بگیرند و سهمِ تحریم بیش از ۲۰ درصد نیست؟ خب حالا این شما و این میدان عمل. پس تکانی به خود بدهید و تا می‌توانید، کار کنید تا نه زندگی مردم دچار چالش شود و نه چرخ تولید از حرکت بایستد. ما که در صنعت هسته‌ای قدم‌های بلندی را برداشته و هزینه‌اش را پرداخته ایم، به قاعده باید بتوانیم از محصولات آن هم بهره‌مند شویم. حوزه انرژی هم یکی از حساس‌ترین حوزه‌های زندگی است که باید در اولویت نخست بهره مندی از مواهب انرژی هسته‌ای باشد. با بهره مندی این گونه‌ای به ازای هزینه‌ای که پرداخته ایم، مقداری بهرمند خواهیم شد. این هم توقع زیادی نیست برای ملتی که در همه عرصه‌ها بسیار گذاشته و کم برداشته‌اند….