کندوان تعطیل است
کندوان تعطیل است

کندوان تعطیل است شورای اسلامی روستای تاریخی کندوان از تعطیلی رستوران‌ها و تمام اصناف این روستای تاریخی همزمان با روز طبیعت خبر داد.

کندوان تعطیل است

شورای اسلامی روستای تاریخی کندوان از تعطیلی رستوران‌ها و تمام اصناف این روستای تاریخی همزمان با روز طبیعت خبر داد.

روستای کندوان تبریز