کنعانی:دولت رئیسی حرف زیاد می زند اما برنامه‌ی اقتصادی ندارد
کنعانی:دولت رئیسی حرف زیاد می زند اما برنامه‌ی اقتصادی ندارد

کنعانی مقدم، فعال اصولگرا:دولت رئیسی حرف زیاد می زند اما برنامه‌ی اقتصادی ندارد دائم شعار می دهند اما وضعیت معیشت مردم را ببینید کسانی که در تیم اقتصادی اند، ستارگان دولت هستند، اما چون کار تیمی نکرده اند گل به خودی می‌زنند کنعانی مقدم: مشکل اساسی این است که هر تیم اقتصادی باید یک برنامه […]

کنعانی مقدم، فعال اصولگرا:دولت رئیسی حرف زیاد می زند اما برنامه‌ی اقتصادی ندارد

دائم شعار می دهند اما وضعیت معیشت مردم را ببینید

کسانی که در تیم اقتصادی اند، ستارگان دولت هستند، اما چون کار تیمی نکرده اند گل به خودی می‌زنند

کنعانی مقدم: مشکل اساسی این است که هر تیم اقتصادی باید یک برنامه اقتصادی داشته باشد. ما هنوز برنامه اقتصادی از دولت ندیدیم؛ حرف زیاد می‌زنند، اما برنامه شاخص‌های خودش را دارد.

مثلا در این برنامه باید گفته شود در چه مدت با چه روش‌ها و شیوه‌هایی نرخ تورم هشت درصد می‌شود، یا نرخ بیکاری پایین بیاید.

دولت باید مشخص کند با چه برنامه‌ای را در چه مدت می‌خواهد پیش برود؟ در نهایت بر این اساس تیم را انتخاب کند. ما الان دو سال است که شعار می‌دهیم، اما وضعیت معیشت مردم را خودمان می‌بینیم.