کی‌روش به عنوان سرمربی تیم ملی قطر انتخاب شد
کی‌روش به عنوان سرمربی تیم ملی قطر انتخاب شد

کی‌روش به عنوان سرمربی تیم ملی قطر انتخاب شد 🔹 مدت‌زمان قرارداد سرمربی سابق تیم ملی با عنابی‌ها تا انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

کی‌روش به عنوان سرمربی تیم ملی قطر انتخاب شد

🔹 مدت‌زمان قرارداد سرمربی سابق تیم ملی با عنابی‌ها تا انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.