گام بزرگ برای تنظیم بازار مسکن در محدوده های جلفا و خداآفرین
گام بزرگ برای تنظیم بازار مسکن در محدوده های جلفا و خداآفرین

گام بزرگ برای تنظیم بازار مسکن در محدوده های جلفا و خداآفرین؛احداث مسکن در ارس با مشارکت سازمان و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب کشور در راستای سیاست‌های کلی نظام در خصوص بخش مسکن و توسعه روبنایی منطقه آزاد ارس به‌عنوان یکی از مهمترین قطب‌های صنعتی- گردشگری و تجاری ملی و فراملی، با حضور مجید […]

گام بزرگ برای تنظیم بازار مسکن در محدوده های جلفا و خداآفرین؛احداث مسکن در ارس با مشارکت سازمان و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب کشور

در راستای سیاست‌های کلی نظام در خصوص بخش مسکن و توسعه روبنایی منطقه آزاد ارس به‌عنوان یکی از مهمترین قطب‌های صنعتی- گردشگری و تجاری ملی و فراملی، با حضور مجید کیانی و فرزاد شکری سیه کلان تفاهم نامه مشارکتی سازمان منطقه آزاد ارس با شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب منعقد گردید.

طبق این تفاهم‌ نامه، سرمایه‌گذاری مشارکتی در احداث واحدهای مسکونی آپارتمانی و ویلایی واقع در سایت آپارتمانی، مسکونی و ویلائی جلفا و بخشی از اراضی مسکونی خداآفرین صورت خواهد گرفت.

مفاد این تفاهم‌نامه پس از حصول نتایج و توافقات نهایی و طی مراحل قانونی لازم و موافقت سازمان منطقه آزاد ارس با طرح توجیهی (فنی-اقتصادی) ارائه شده از سوی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب به قرارداد و یا موافقت‌نامه تبدیل خواهد شد.