گرانی مرغ صدای مداح معروف را نیز درآورد!
گرانی مرغ صدای مداح معروف را نیز درآورد!

گرانی مرغ صدای مداح معروف را نیز درآورد! پویان‌فر در توییتی نوشت: آقای رئیس‌جمهور، آقای معاون اول! مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان. خداقوت! به گزارش تایسیز نیوز، گرانی مرغ در دولت رئیسی صدای مداح معروف را نیز درآورد پویان‌فر در توییتی نوشت: آقای رئیس‌جمهور، آقای معاون اول! مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان. خداقوت!

گرانی مرغ صدای مداح معروف را نیز درآورد!

گرانی مرغ صدای مداح معروف را نیز درآورد!

پویان‌فر در توییتی نوشت: آقای رئیس‌جمهور، آقای معاون اول! مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان. خداقوت!

به گزارش تایسیز نیوز، گرانی مرغ در دولت رئیسی صدای مداح معروف را نیز درآورد پویان‌فر در توییتی نوشت: آقای رئیس‌جمهور، آقای معاون اول! مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان. خداقوت!