گروسى: بدون برجام اوضاع بدتر خواهد شد
گروسى: بدون برجام اوضاع بدتر خواهد شد

گروسى: بدون برجام اوضاع بدتر خواهد شد 🔹رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشستی در اندیشکده چتم‌هاوس تصریح کرد بدون وجود کانال برجام و کانال دوجانبه با ایران اوضاع بدتر خواهد شد. 

گروسى: بدون برجام اوضاع بدتر خواهد شد

🔹رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشستی در اندیشکده چتم‌هاوس تصریح کرد بدون وجود کانال برجام و کانال دوجانبه با ایران اوضاع بدتر خواهد شد.