گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و سوریه
گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و سوریه

گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و سوریه رئیسی: جنایت‌های رژیم صهیونیستی نشان ضعف و گواه آینده روشن و امیدوارکننده برای جریان مقاومت است. بشار اسد: نشانه‌های فروپاشی در رژیم صهیونیستی آشکار شده است.                       

گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و سوریه

رئیسی: جنایت‌های رژیم صهیونیستی نشان ضعف و گواه آینده روشن و امیدوارکننده برای جریان مقاومت است.

بشار اسد: نشانه‌های فروپاشی در رژیم صهیونیستی آشکار شده است.