گوشه ای از ظرفیت ها و توانمندی های منظقه آزاد ارس
گوشه ای از ظرفیت ها و توانمندی های منظقه آزاد ارس

اینفوگرافیک| نجیبه پورکریممنطقه آزاد ارس جایگاه ویژه‌ای در توسعه مناسبات اقتصادی، جذب سرمایه گذاری‌های بومی و خارجی، ارزآوری و جذب گردشگر و البته تراز مثبت تجاری استان دارد. بنابر ارزیابی صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران، منطقه آزاد ارس دومین منطقه آزاد توسط آزاد توسعه یافته و در حال رشد کشور […]

اینفوگرافیک| نجیبه پورکریم
منطقه آزاد ارس جایگاه ویژه‌ای در توسعه مناسبات اقتصادی، جذب سرمایه گذاری‌های بومی و خارجی، ارزآوری و جذب گردشگر و البته تراز مثبت تجاری استان دارد. بنابر ارزیابی صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران، منطقه آزاد ارس دومین منطقه آزاد توسط آزاد توسعه یافته و در حال رشد کشور است.
جمعی از اصحاب رسانه میهمان منطقه آزاد ارس شدند تا پیشرفت ها و توسعه در این منطقه صنعتی را روایت کنند:

#پیشرفت_ایران
#پیشرفت_آذربایجانشرقی
#پایگاه_خبری_تایسیز_نیوز