یعقوب هوشیار خبر داد: سه تقاطع غیرهمسطح در مرحله عرشه‌گذاری
یعقوب هوشیار خبر داد: سه تقاطع غیرهمسطح در مرحله عرشه‌گذاری

یعقوب هوشیار خبر داد: سه تقاطع غیرهمسطح در مرحله عرشه‌گذاری شهردار تبریز از اجرای همزمان سه پروژه تقاطع غیر همسطح در غرب و شمال تبریز خبر داد. یعقوب هوشیار در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه پروژه های عمرانی شهر بر اساس روزشمار تعیین شده به بهره برداری می رسند، گفت: تقاطع غیر همسطح […]

یعقوب هوشیار خبر داد: سه تقاطع غیرهمسطح در مرحله عرشه‌گذاری شهردار تبریز از اجرای همزمان سه پروژه تقاطع غیر همسطح در غرب و شمال تبریز خبر داد. یعقوب هوشیار در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه پروژه های عمرانی شهر بر اساس روزشمار تعیین شده به بهره برداری می رسند، گفت: تقاطع غیر همسطح شهید فروزنده هفته آینده و همزمان با پایان روزشمار تعیین شده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی از تحویل تیرهای عرشه‌ در پروژه تقاطع غیرهمسطح رسالت- دیزل آباد و دو تقاطع غیرهمسطح میدان فهمیده خبر داد و افزود: به دنبال اتمام بتن‌ریزی پایه‌ها و احداث دیواره پل‌های میدان شهید فهمیده، عرشه‌ فلزی این روگذرها به محل اجرای پروژه ارسال شده است.

شهردار تبریز یادآور شد: روگذرهای شمالی و جنوبی میدان شهید فهمیده راه دسترسی شهروندان از شهرک‌های باغمیشه و ولیعصر به اتوبان پاسداران را تسهیل کرده و از میزان ترافیک میدان شهید فهمیده خواهد کاست.

پل روگذر جنوبی میدان شهید فهمیده به طول ۳۵۰ متر دارای سه پایه میانی و دو کوله به عرض ۶.۲۰ متر در دو لاین خروجی از کوی ولیعصر به سمت اتوبان پاسداران است. پل روگذر شمالی میدان شهید فهمیده نیز به طول ۳۷۵ متر و عرض ۶.۲۰ دارای چهار پایه میانی و دو کوله خروجی از سمت باغمیشه به سمت اتوبان پاسداران و میدان آذربایجان طراحی شده است.

یعقوب هوشیار همچنین از پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی تقاطع غیرهمسطح رسالت خبر داد و گفت: این روگذر تا پایان سال گذشته فقط ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با تسریع فعالیت های عمرانی طی هشت ماه سال‌جاری به ۶۵ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: پس از اتمام بتن ریزی پایه ها پیاده‌سازی پارت اول عرشه‌ها در محل اجرای پروژه انجام و عرشه گذاری پل نیز به زودی آغاز می شود.

پروژه تقاطع غیرهمسطح رسالت در تقاطع جاده سنتو – رسالت به طول ۴۲۰ متر و عرض ۱۲ متر و مساحت پنج هزار متر مربع در حال ساخت است.

مسیر رسالت – دیزل آباد یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی است و به واسطه تداخل گره ترافیکی شهری و ترانزیت، حوادث رانندگی در این مسیر اتفاق می افتد.

طبق روز شمار نصب شده، زمان بهره‌برداری روگذر رسالت ۲۲ بهمن سال جاری عنوان شده است

. همچنین زمان بهره‌برداری تقاطع های غیر همسطح میدان شهید فهمیده ۱۸ دی سالجاری است.