یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی برای تکمیل کمربندی ایلخچی اختصاص یافت
یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی برای تکمیل کمربندی ایلخچی اختصاص یافت

یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی برای تکمیل کمربندی ایلخچی اختصاص یافت تایسیز نیوز- استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر کاری یک روزه خود به استان در بازدید از روند اجرایی کمربندی ایلخچی با اختصاص یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این طرح زیرساختی موافقت کرد.  […]

یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی برای تکمیل کمربندی ایلخچی اختصاص یافت

تایسیز نیوز- استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر کاری یک روزه خود به استان در بازدید از روند اجرایی کمربندی ایلخچی با اختصاص یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این طرح زیرساختی موافقت کرد. 

به گزارش تایسیز نیوز، مالک رحمتی در عین حال گفت: اختصاص این میزان اعتبار به طرح یاد شده منوط به افتتاح حداقل یک باند این کمربندی تا اوایل تیر ماه امسال است.

وی با بیان اینکه ما برای تکمیل این طرح جاده ای به مردم وعده داده ایم، افزود: حداقل یک باند این کمربندی باید در موعد یاد شده به بهره برداری برسد.

عملیات اجرایی کمربندی هشت کیلومتری ایلخچی ۱۶ سال پیش آغاز شده که در دولت سیزدهم برای تکمیل آن اهتمام ویژه ای شده است.