یک کیلوگرم پنیر لیقوان ۳۰۰ هزار تومان/ شیر و ماست چند؟
یک کیلوگرم پنیر لیقوان ۳۰۰ هزار تومان/ شیر و ماست چند؟

یک کیلوگرم پنیر لیقوان ۳۰۰ هزار تومان/ شیر و ماست چند؟ رجبی، بازرس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران:قیمت هر کیلوگرم پنیر لیقوان بر اساس نرخ اتحادیه ۲۷۰ هزار تومان است، اما قیمت نهایی فروش آن در واحد‌های صنفی بر مبنای فاکتور خرید از کارگاه‌های تولید پنیر در روستای لیقوان به اضافه ۱۵ درصد سود متعارف قیمت‌گذاری […]

یک کیلوگرم پنیر لیقوان ۳۰۰ هزار تومان/ شیر و ماست چند؟

رجبی، بازرس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران:قیمت هر کیلوگرم پنیر لیقوان بر اساس نرخ اتحادیه ۲۷۰ هزار تومان است، اما قیمت نهایی فروش آن در واحد‌های صنفی بر مبنای فاکتور خرید از کارگاه‌های تولید پنیر در روستای لیقوان به اضافه ۱۵ درصد سود متعارف قیمت‌گذاری می‌شود.

عمده شیر‌های موجود در واحد‌های صنفی شیر گاوی است، قیمت این محصول بر اساس اعلام ستاد تنظیم بازار در درب دامداری هر کیلوگرم ۱۲ هزار تومان است و در فروشگاه‌ها با نرخ ۱۸ هزار تومان عرضه می‌شود.

در فروشگاه‌های سطح شهر ماست گاوی با قیمت هر کیلوگرم ۲۸ تا ۳۴ هزار تومان با توجه به میزان چربی آن در فروشگاه‌های لبنیات سنتی عرضه می‌شود.