۱۰۰ نفر در رابطه با مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت شدند
۱۰۰ نفر در رابطه با مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت شدند

۱۰۰ نفر در رابطه با مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت شدند مهرداد ویس کرمی، نماینده مجلس: طبق گزارش‌های رسمی تا کنون ۱۰۰ نفر در رابطه با مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت شدند. برخی از این افراد عامدانه این کار را کرده بودند و قصدشان تعطیلی مدارس دخترانه بود، اما تعدادی هم فریب‌خورده و وارد بازی این افراد شده بودند. […]

۱۰۰ نفر در رابطه با مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت شدند

مهرداد ویس کرمی، نماینده مجلس: طبق گزارش‌های رسمی تا کنون ۱۰۰ نفر در رابطه با مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت شدند.

برخی از این افراد عامدانه این کار را کرده بودند و قصدشان تعطیلی مدارس دخترانه بود، اما تعدادی هم فریب‌خورده و وارد بازی این افراد شده بودند.

خوشبختانه هیچکدام از دانش‌آموزان مشکل جدی برایشان پیش نیامده، همین‌که هوای آزاد بهشان می‌خورد خوب می‌شدند.

بنده اصلا گزارشی در خصوص مسمومیت جدی دریافت نکردم.