۱۰ استاد دانشگاه صنعتی سهند در جمع ۲درصد دانشمندان برتر جهان
۱۰ استاد دانشگاه صنعتی سهند در جمع ۲درصد دانشمندان برتر جهان

رئیس دانشگاه صنعتی سهند از قرار گرفتن ۱۰ عضو هیأت علمی این دانشگاه، در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر دنیا خبر داد. به گزارش تایسیزنیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند، اسماعیل فاتحی فر اظهار کرد: این دانشمندان بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس با همکاری موسسه الزویر با استناد به تعداد مقالات، […]

رئیس دانشگاه صنعتی سهند از قرار گرفتن ۱۰ عضو هیأت علمی این دانشگاه، در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر دنیا خبر داد.

به گزارش تایسیزنیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند، اسماعیل فاتحی فر اظهار کرد: این دانشمندان بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس با همکاری موسسه الزویر با استناد به تعداد مقالات، ارجاعات و تولیدات علمی محققان توسط پایگاه موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) منتشرشده است.

وی گفت: دکتر حسین مددی کجابادی استاد تمام دانشکده مهندسی برق، دکتر بیت اله اقبالی استاد تمام دانشکده مهندسی مواد، دکتر حسین روغنی ممقانی استاد تمام دانشکده مهندسی پلیمر، دکتر محمد حقیقی پراپری استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی و دکتر پرویز پور قهرمانی استاد تمام دانشکده مهندسی معدن در جمع دانشمندان ۲ درصد برتر جهان در طول بازه علمی بلندمدت قرار گرفته‌اند.

فاتحی فر افزود: در این فهرست اسامی دکتر محمد حقیقی استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی، دکتر هدی جعفری زاده مالمیری دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دکتر حسین روغنی ممقانی استاد تمام دانشکده مهندسی پلیمر، دکتر بیت اله اقبالی استاد تمام دانشکده مهندسی مواد، دکتر مهدی سلامی کلجاهی استاد تمام دانشکده مهندسی پلیمر، دکتر رضا علیزاده استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی، دکتر جعفر خلیل علافی استاد تمام دانشکده مهندسی مواد، دکتر حسین مددی کجابادی استاد تمام دانشکده مهندسی برق و دکتر کاظم وارثی دانشیار دانشکده مهندسی برق در فهرست دو درصد دانشمندان جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفته است.

رییس دانشگاه صنعتی سهند خاطرنشان کرد: برای استخراج این گزارش عملکرد حدود ۲۰۰ هزار دانشمند به ازای بروندادهای پژوهشی منتشر شده آنان در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۱ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی مورد بررسی قرار گرفته است.

دانشگاه صنعتی سهند با ۲۰۰ نفر هیات علمی و پنج هزار دانشجو در ۱۴۹ رشته گرایش مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ۳۳ سال قدمت بزرگترین دانشگاه صنعتی غرب و شمال غرب کشور است.