۲۶۷۰ میلیارد ریال طرح‌های تامین آب پایدار شهر مرند نیاز دارند
۲۶۷۰ میلیارد ریال طرح‌های تامین آب پایدار شهر مرند نیاز دارند

مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی: ۲۶۷۰ میلیارد ریال طرح‌های تامین آب پایدار شهر مرند نیاز دارند تبریز- مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی گفت: جهت اجرای طرح‌های تامین آب پایدار شهر مرند اعتباری بالغ بر دو هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال مورد نیاز است. به گزارش تایسیز نیوز، محمد خانی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: اجرای ۲۰ […]

مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی:

۲۶۷۰ میلیارد ریال طرح‌های تامین آب پایدار شهر مرند نیاز دارند

۲۶۷۰ میلیارد ریال طرح‌های تامین آب پایدار شهر مرند نیاز دارند

تبریز- مدیرعامل آبفای آذربایجان شرقی گفت: جهت اجرای طرح‌های تامین آب پایدار شهر مرند اعتباری بالغ بر دو هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال مورد نیاز است.

به گزارش تایسیز نیوز، محمد خانی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: اجرای ۲۰ کیلومتر خط انتقال آب، حفر و تجهیز چهار حلقه چاه، احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی، ارتقا کیفی منابع موجود، اصلاح شبکه به طول ۱۰ کیلومتر و استانداردسازی انشعابات به تعداد هزار فقره از جمله طرح‌های تأمین آب پایدار در شهر مرند هستند.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰ لیتر در ثانیه پیش‌بینی کمبود آب در زمان پیک مصرف این شهر بوده و اجرای طرح آبرسانی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و میان مدت برای مرند جهت رفع تنش این شهر ضروری است.