۳۰۰ واحد راکد آذربایجان شرقی در دو سال اخیر به چرخه‌ی تولید برگشته است
۳۰۰ واحد راکد آذربایجان شرقی در دو سال اخیر به چرخه‌ی تولید برگشته است

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: ۳۰۰ واحد راکد آذربایجان شرقی در دو سال اخیر به چرخه‌ی تولید برگشته است تایسیز نیوز – سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: ۳۰۰ واحد راکد و نیمه آذربایجان شرقی در دوسال اخیر به چرخه‌ی تولید برگشته است. عبدالحمید سرتیپی، شنبه، ۱۹ خرداد ماه، در […]

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

۳۰۰ واحد راکد آذربایجان شرقی در دو سال اخیر به چرخه‌ی تولید برگشته است

۳۰۰ واحد راکد آذربایجان شرقی در دو سال اخیر به چرخه‌ی تولید برگشته است

تایسیز نیوز – سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: ۳۰۰ واحد راکد و نیمه آذربایجان شرقی در دوسال اخیر به چرخه‌ی تولید برگشته است.

عبدالحمید سرتیپی، شنبه، ۱۹ خرداد ماه، در سومین نشست از سلسله نشست‌های رسم خدمت اظهار کرد: احیای واحدهای راکد جزو برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم بود. ۱۴۰ واحد صنعتی کاملا راکد، ۸۰ واحد راکد در بخش معدن و ۸۰ واحد با تغییر مدیریت در آستانه‌ی راکد شدن بود که در دوسال اخیر به چرخه‌ی تولید برگشت.

وی افزود: نزدیک ۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی استان مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در حالی که این رقم در کشور کمتر از ۴۰ درصد بوده و این حاکی از صنعتی بودن استان است.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی یکی از استان‌های کلیدی در حوزه صنعت است، گفت: هیچ استانی چنین تاریخچه‌ای از تجارت و صنعت ندارد.

سرتیپی با بیان اینکه واقع شدن در مرز و همجواری با کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و تقویت دیپلماسی برقراری ارتباط با کشورهای همسایه نتیجه تلاش‌های دولت سیزدهم است، ادامه داد: این امر موجب شد تا رشد چشمگیری در توسعه صادرات این استان تحقق پیدا کنید به طوری که در ۲ ماه اول سالجاری، به ۴۳.۵ درصد رسیده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اظهار کرد: صدور ۸۹۰ پروانه بهره‌برداری در استان انجام شده پروانه بهره‌برداری ۴۵۰ واحد جدید به همراه ۴۴۰ پروانه توسعه‌ای در استان صادر شده که با بهره‌برداری از این واحدها، ۲۷ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می‌شود.