۸ نامگذاری جدید در معابر و اماکن عمومی شهر تبریز
۸ نامگذاری جدید در معابر و اماکن عمومی شهر تبریز

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز از نامگذاری ۸ معبر شهری در کمیته نامگذاری اماکن و معابر عمومی شهر خبر داد. به گزارش تایسیزنیوز، غلامرضا احمدی در یکصد و پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تبریز اظهار کرد: بر این اساس نامگذاری […]

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز از نامگذاری ۸ معبر شهری در کمیته نامگذاری اماکن و معابر عمومی شهر خبر داد.

به گزارش تایسیزنیوز، غلامرضا احمدی در یکصد و پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تبریز اظهار کرد: بر این اساس نامگذاری خیابانی بی نام در بیلانکوه شرقی به نام «گل نرگس» به تصویب رسید.

احمدی افزود: در خواست نامگذاری خیابان جدیدالاحداث سایت شمالی چرخشگر واقع در قراملک به نام خیابان «صنعتگران و میدان صنعتگران» مطرح شده بود که این نامگذاری به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: کوچه‌ای بی نام واقع در کوی شهیدان وفایی به نام کوچه «شهید فرمان علیپور» تصویب شد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: همچنین درخواست نامگذاری خیابان جدید الاحداث واقع در خیابان ارتش به نام «شهدای یگان ویژه» و همچنین نامگذاری کوچه‌ای بی‌نام واقع در آخر اوحدی کوی اردیبهشت به نام « ۱۰ متری اساتید» تصویب شد.

به گفته احمدی، درخواست نامگذاری کوچه‌ای بی‌نام واقع در کوی شهید کمالی در خیابان عباسی به نام کوچه «میخک» از دیگر مصوبات این کمیته بود که به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز افزود: در این بین درخواست تغییر نام  ۱۰ متری غربی یک واقع در شهرک باکری  گلباران به نام «شهید مدافع سلامت حمید فخیم» و درخواست تغییر نام کوی بهارستان واقع در شهرک نور به نام «شهید اصغر سلطانی» تصویب شد.