🌧 ورود سامانه بارشی به آذربایجان شرقی از فردا
🌧 ورود سامانه بارشی به آذربایجان شرقی از فردا

🌧 ورود سامانه بارشی به آذربایجان شرقی از فردا ▫️ سامانه بارشی جدید از عصر روز چهارشنبه در کلیه مناطق آذربایجان شرقی فعال شده و موجب بارش برف و باران و وزش باد می شود. پست های جالب در اینستاگرام همبستگی آذربایجان مارا دنبال کنید تلگرام : کانال خبری واتساپ تایسیز آذربایجان https://chat.whatsapp.com/KzVDDjHo8gX0wzPCwqQ6qhکانال خبری واتساپ […]

🌧 ورود سامانه بارشی به آذربایجان شرقی از فردا

▫️ سامانه بارشی جدید از عصر روز چهارشنبه در کلیه مناطق آذربایجان شرقی فعال شده و موجب بارش برف و باران و وزش باد می شود.

پست های جالب در اینستاگرام همبستگی آذربایجان

مارا دنبال کنید

https://instagram.com/hambastegi_tabriz?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==‌‏

تلگرام :

https://t.me/sharvandtabriz

کانال خبری واتساپ تایسیز آذربایجان

https://chat.whatsapp.com/KzVDDjHo8gX0wzPCwqQ6qh
کانال خبری واتساپ تایسیز آذربایجان (۲)

https://chat.whatsapp.com/G81VCAXn9T4HtiKxEOqH9l