💢احیاء فرهنگ های از یاد رفته!
💢احیاء فرهنگ های از یاد رفته!

💢احیاء فرهنگ های از یاد رفته! ✍دکتر وحید خوش زرعمدیر مسئول پایگاه خبری تبریز اول 🔸چند روزی بیش از انتصاب عالی ترین مقام اجرایی استان نگذشته است، با تمام حاشیه های پیش از حضور و آغاز سکانداری اش، ازقبیل جوان بودن ، عدم اطلاع زعمای استان ، نمایندگان مجلس و …لیک فارغ از اینکه در […]

💢احیاء فرهنگ های از یاد رفته!

✍دکتر وحید خوش زرع
مدیر مسئول پایگاه خبری تبریز اول

🔸چند روزی بیش از انتصاب عالی ترین مقام اجرایی استان نگذشته است، با تمام حاشیه های پیش از حضور و آغاز سکانداری اش، ازقبیل جوان بودن ، عدم اطلاع زعمای استان ، نمایندگان مجلس و …لیک فارغ از اینکه در روزها و ماه های آتی چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد و در عرصه عمل و اجرا چه خواهد شد تا داشته ها و نداشته های این والی جوان با میزان رضایت مردم عیار سنجی شود ، به همراه بارش نعمت الهی و ایجاد مشکل برای همشهریان که البته امری طبیعی بنظر می رسید و سالهاست به این قبیل غیرمترقبات عادت کرده ایم ، بازگشت چند رایحه خوش و زنده شدن چند فرهنگ از یاد رفته امید ها را حیات بخشیده و نوید روزهایی خوب را داد!

🔸«عذرخواهی ، ولی نعمتی و قدر شناسی » مدتها بود مردم یادشان رفته بود که مسئولین در همه رده ها جزء خودشان هستند حسی که متاسفانه مدیران را بیشتر احاطه کرده بود . دیروز وقتی استاندار را در کنار معاونین با پای پیاده و کنار مردم دیدیم و شخصا پشت مانیتور دوربین های کنترل ترافیک شهری رفت یادمان افتاد که این انقلاب یکی از شعارهای اصلی اش همین بود!
و مهمتر از آن احیاء یک فرهنگ بنیادین اسلامی و فراملی بود که استاندار محترم پس از مدتها به همه یادآوری کرد! فرهنگ مهم عذرخواهی مسئولین! موضوعی که نه تنها سالهاست به خاک سپرده شده است بلکه مسئولین و مدیران خود را بی نیاز از آن می دیدند.
اقدام شایسته ایشان در عذرخواهی از موضوعی که ارتباط مستقیم به ایشان نداشت و متعاقبا عذرخواهی شهردار محترم گرچه سختی آن روز برفی را نکاست ولی روانمان را آرامش بخشید.

🔸و در نهایت دیدار و عیادت از دو سرمایه بزرگ عبارت ازحضرت آیت الله آل هاشم پدر بزرگوار امام جمعه محبوب تبریز و حاج کریم مردانی آذر که البته این قبیل دیدار ها خوشبختانه کمتر فراموش شده اند ! فقط نیت هایش فرق کرده است .این نوشته نه قصد بزرگنمایی یک اقدام کاملا ساده دارد که اگر مخاطب خرده بگیرد به حق گفته بلکه میخواهد بگوید که مدیران کلان از چه امور ساده و در عین حال مهم نیز غافل شده اند.
ضمن اینکه نگاه آغازین استاندار جوانمان در اولین روزها به این موضوعات می تواند و صرفا می تواند حکایت از روزهای خوش آینده داشته باشد.