🔘 افزایش قیمت شیرینی برای نوروز نخواهیم داشت
🔘 افزایش قیمت شیرینی برای نوروز نخواهیم داشت

🔘 افزایش قیمت شیرینی برای نوروز نخواهیم داشت 🔺به گزارش تایسیز نیوز به نقل از رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران: ما با کاهش خرید شیرینی مواجه هستیم. 🔺اولویت نخست خانوار‌ها چیز‌های دیگر است. 🔺ثبات قیمتی در بازار شیرینی برای ایام نوروز داریم. 🔺قیمت دستوری از طرف اتحادیه نداریم. 🔺افزایش قیمت شیرینی برای […]

🔘 افزایش قیمت شیرینی برای نوروز نخواهیم داشت

🔺به گزارش تایسیز نیوز به نقل از رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران: ما با کاهش خرید شیرینی مواجه هستیم.

🔺اولویت نخست خانوار‌ها چیز‌های دیگر است.

🔺ثبات قیمتی در بازار شیرینی برای ایام نوروز داریم.

🔺قیمت دستوری از طرف اتحادیه نداریم.

🔺افزایش قیمت شیرینی برای ایام نوروز نخواهیم داشت.