🔴 وریا غفوری آزاد شد
🔴 وریا غفوری آزاد شد

🔴 وریا غفوری آزاد شد 🔺وریا غفوری کاپیتان سابق استقلال تهران و بازیکن باشگاه فولاد خوزستان آزاد شد. ♦️غفوری پنج‌شنبه گذشته بازداشت شده بود.

🔴 وریا غفوری آزاد شد

🔺وریا غفوری کاپیتان سابق استقلال تهران و بازیکن باشگاه فولاد خوزستان آزاد شد.

♦️غفوری پنج‌شنبه گذشته بازداشت شده بود.