🔶تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه و بودجه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲
🔶تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه و بودجه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲

🔶تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه و بودجه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲ به گزارش تایسیز نیوز – رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز از تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه و بودجه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲ خبر داد که برای اولین بار در تاریخ شهرداری صورت گرفته است. علی‌رضا نوای باغبان با اعلام این […]

🔶تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه و بودجه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲

به گزارش تایسیز نیوز – رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز از تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه و بودجه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲ خبر داد که برای اولین بار در تاریخ شهرداری صورت گرفته است.


علی‌رضا نوای باغبان با اعلام این خبر اظهار کرد: شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲ در برخی از شاخص‌های برنامه وبودجه نزدیک ۱۳۰ درصد تحقق داشته است.

وی با بیان اینکه بودجه سال گذشته شهرداری تبریز به نسبت سال ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری داشته است، افزود: علی‌رغم افزایش قابل توجه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز به نسبت سال پیش از آن، طبق گزارش‌های واصله  شهرداری تبریز موفق به تحقق ۱۱۰ درصدی برنامه و بودجه شده است.

 باغبان با اشاره به تحقق بودجه مناطق دهگانه شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: تمام مناطق شهرداری تبریز در سال گذشته موفق به تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه مصوب خود شده‌اند که نکته قابل توجهی است.