🔶 نفرات برتر بخش خوانندگی چهارمین جشنواره سراسری موسیقی موغام معرفی شدند
🔶 نفرات برتر بخش خوانندگی چهارمین جشنواره سراسری موسیقی موغام معرفی شدند

🔶 نفرات برتر بخش خوانندگی چهارمین جشنواره سراسری موسیقی موغام معرفی شدند به گزارش تایسیز نیوزهمزمان با اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری موغام نفرات برتر بخش خوانندگی در  دو گروه سنی الف و ب مشخص شدند.هیئت داوران این بخش با اهدای لوح و جایزه نقدی از هنرمند نوجوان امیررضا خداویردی پور تقدیر به عمل آوردند.  رتبه سوم […]

🔶 نفرات برتر بخش خوانندگی چهارمین جشنواره سراسری موسیقی موغام معرفی شدند

به گزارش تایسیز نیوزهمزمان با اختتامیه چهارمین جشنواره سراسری موغام نفرات برتر بخش خوانندگی در  دو گروه سنی الف و ب مشخص شدند.
هیئت داوران این بخش با اهدای لوح و جایزه نقدی از هنرمند نوجوان امیررضا خداویردی پور تقدیر به عمل آوردند. 

رتبه سوم  جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک به  احسان قلی پور و ائلشن داوری اهدا شد. 

رتبه دوم این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک آرتین شهرکی نژاد و علی محمدزاده اهدا شد.

رتبه اول این بخش شامل لوح افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی به صورت مشترک به
آراز صفری و امیرحسین صفری ( از تهران) اهدا شد.

https://t.me/hamshahriazarbayjansharghi