🔹سرپرست جدید سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری تبریز معرفی شد
🔹سرپرست جدید سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری تبریز معرفی شد

🔹سرپرست جدید سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری تبریز معرفی شد ▫️به گزارش تایسیز نیوز با حکمی از سوی یعقوب هوشیار؛ شهردار تبریز سرپرست جدید سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری تبریز معرفی شد. ▫️در جلسه عصر امروز مدیران شهرداری تبریز با حکمی از سوی شهردار تبریز ناصر اسماعیل زاده به عنوان سرپرست جدید سازمان […]

🔹سرپرست جدید سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری تبریز معرفی شد

▫️به گزارش تایسیز نیوز با حکمی از سوی یعقوب هوشیار؛ شهردار تبریز سرپرست جدید سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری تبریز معرفی شد.

▫️در جلسه عصر امروز مدیران شهرداری تبریز با حکمی از سوی شهردار تبریز ناصر اسماعیل زاده به عنوان سرپرست جدید سازمان عمران منصوب شد.

▫️ناصر اسماعیل‌زاده پیش از این به عنوان مدیرعامل شرکت پیش ساخته آذربایجان فعالیت کرده است.

▫️همچنین از تلاش‌ها و خدمات جلیل ابهری مدیرعامل پیشین سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری تبریز قدردانی شد.