🔹علیرضا رحیمی:خرید ۵۰ کانکس برای زلزله زدگان خوی
🔹علیرضا رحیمی:خرید ۵۰ کانکس برای زلزله زدگان خوی

🔹علیرضا رحیمی، پزشک خوش نام تبریزی:خرید ۵۰ کانکس برای زلزله زدگان خوی دکتر علیرضا رحیمی، پزشک خیر تبریزی خبر داد: پزشکان بیمارستان بین‌المللی ولیعصر تبریز به تعداد ۵۰ عدد اسکان موقت کانکس برای زلزله زدگان خوی خریداری کردند که این کانکس‌ها ظرف سه روز آینده تحویل مردم زلزله‌زده خوی خواهد رسید. او همچنین اعلام کرد: […]

🔹علیرضا رحیمی، پزشک خوش نام تبریزی:خرید ۵۰ کانکس برای زلزله زدگان خوی

دکتر علیرضا رحیمی، پزشک خیر تبریزی خبر داد: پزشکان بیمارستان بین‌المللی ولیعصر تبریز به تعداد ۵۰ عدد اسکان موقت کانکس برای زلزله زدگان خوی خریداری کردند که این کانکس‌ها ظرف سه روز آینده تحویل مردم زلزله‌زده خوی خواهد رسید.

او همچنین اعلام کرد: در جلسه امروز هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز جمع آوری کمکهای جامعه پزشکی برای خرید کانکس‌های بیشتر جهت اسکان موقت زلزله زدگان خوی مصوب گردیده است.

بر این اساس برای توزیع و استفاده اسکان موقت کانکس نیز برنامه ویژه ای توسط دوستان تدوین شده که اثربخشی این کار را به حداکثر برساند.