🔹مشارکت دانش‌آموزان در امور دانش آموزیتشکیل شورای مشورتی دانش آموزی در آذربایجان شرقی
🔹مشارکت دانش‌آموزان در امور دانش آموزیتشکیل شورای مشورتی دانش آموزی در آذربایجان شرقی

🔹مشارکت دانش‌آموزان در امور دانش آموزیتشکیل شورای مشورتی دانش آموزی در آذربایجان شرقی صیادی، مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در نشست منتخبین استانی مجلس دانش آموزی کشور: مشارکت دانش آموز در امور دانش‌آموزی امری مسلم است و در مدارسی که دانش آموزان همراه مدرسه هستند در تمامی موارد توفیقات بالایی کسب شده است. […]

🔹مشارکت دانش‌آموزان در امور دانش آموزیتشکیل شورای مشورتی دانش آموزی در آذربایجان شرقی

صیادی، مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در نشست منتخبین استانی مجلس دانش آموزی کشور: مشارکت دانش آموز در امور دانش‌آموزی امری مسلم است و در مدارسی که دانش آموزان همراه مدرسه هستند در تمامی موارد توفیقات بالایی کسب شده است.

شما نماینده دانش آموزان و مشاور مدیر کل آموزش و پرورش هستید و مسئولیت حساسی بر عهده دارید و از این رو انتظار می رود در امور مختلف مشارکت لازم را با اداره کل و وزارت آموزش و پرورش داشته باشید.

هدف از تشکیل شورای مشورتی دانش آموزی استفاده از دیدگاه ها و خلاقیت های دانش آموزان است لازم می باشد برای انتقال هر چه بهتر مسائل مختلف آموزشی و تربیتی هر ماهه شورای مشورتی دانش آموزی استان تشکیل شود.