🔹نصب تندیس ستارخان سردار ملی در یکی از میادین تبریز
🔹نصب تندیس ستارخان سردار ملی در یکی از میادین تبریز

🔹نصب تندیس ستارخان سردار ملی در یکی از میادین تبریز ◽به گزارش تایسیز نیوز، تندیس ستارخان سردار ملی که توسط سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری تبریز طراحی و اجرا شده بزودی در یکی از میادین این شهر نصب خواهد شد. ارتفاع این تندیس حدود ۵ متر است . گفتنی است علاوه بر […]

🔹نصب تندیس ستارخان سردار ملی در یکی از میادین تبریز

◽به گزارش تایسیز نیوز، تندیس ستارخان سردار ملی که توسط سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری تبریز طراحی و اجرا شده بزودی در یکی از میادین این شهر نصب خواهد شد. ارتفاع این تندیس حدود ۵ متر است . گفتنی است علاوه بر این شخصیت ملی تندیس تنی چند ازدیگر  رجال معاصر آذربایجان نیز بزودي در میادین شهر نصب خواهد شد.