🔹️ ۱۰ پروژه کلان تبریز در سال ۱۴۰۲
🔹️ ۱۰ پروژه کلان تبریز در سال ۱۴۰۲

🔹️ ۱۰ پروژه کلان تبریز در سال ۱۴۰۲ یعقوب هوشیار: برای اولین بار بودجه شهرداری تبریز را به صورت سه سطحی تدوین‌ کرده‌ایم که شامل نواحی، مناطق و مرکز می‌شود. ▫️سال آینده ۱۰ پروژه کلان عمرانی و خدماتی شهر توسط شهرداری مرکز تأمین مالی و اجرا می‌شود. ▫️پروژه شهرک امن، شهرک جوانان، احداث ۳۰۰ کیلومتر […]

🔹️ ۱۰ پروژه کلان تبریز در سال ۱۴۰۲

یعقوب هوشیار: برای اولین بار بودجه شهرداری تبریز را به صورت سه سطحی تدوین‌ کرده‌ایم که شامل نواحی، مناطق و مرکز می‌شود.

▫️سال آینده ۱۰ پروژه کلان عمرانی و خدماتی شهر توسط شهرداری مرکز تأمین مالی و اجرا می‌شود.

▫️پروژه شهرک امن، شهرک جوانان، احداث ۳۰۰ کیلومتر فیبر نوری تا یک سال آینده، نصب ۲هزار دوربین ترافیکی در سطح شهر و هوشمندسازی خدمات شهرداری از جمله پروژه‌های کلان سال آینده شهرداری تبریز است.

▫️۱۹ محله آسیب‌پذیر شهر طی مطالعاتی شناسایی شده و ۱۹ مرکز فرهنگی در این محلات احداث می‌شود.