🔻آخرین رنگ بندی کرونایی کشور/ ۴۴۴ شهر کشور در وضعیت زرد و آبی
🔻آخرین رنگ بندی کرونایی کشور/ ۴۴۴ شهر کشور در وضعیت زرد و آبی

🔻آخرین رنگ بندی کرونایی کشور/ ۴۴۴ شهر کشور در وضعیت زرد و آبی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته گذشته ۰ بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۷ به ۴ شهر کاهش یافت. 🔹همچنین تعداد شهرهای با […]

🔻آخرین رنگ بندی کرونایی کشور/ ۴۴۴ شهر کشور در وضعیت زرد و آبی

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته گذشته ۰ بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۷ به ۴ شهر کاهش یافت.

🔹همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۸۰ به ۱۳۸ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۶۱ به ۳۰۶ شهر رسید.

🔴قرمز: ۰ شهر

🟠نارنجی: ۴ شهر

🟡زرد: ۱۳۸ شهر

🔵آبی: ۳۰۶ شهر