🔻امام جمعه اراک: دشمنان به جنایت عادت کرده‌اند، ما هم عادت کرده‌ایم آماده باشیم
🔻امام جمعه اراک: دشمنان به جنایت عادت کرده‌اند، ما هم عادت کرده‌ایم آماده باشیم

🔻امام جمعه اراک: دشمنان به جنایت عادت کرده‌اند، ما هم عادت کرده‌ایم آماده باشیم/ ایجاد فضای مجازی داخلی از اولویت‌های کشور است قربانعلی دری نجف‌آبادی:دشمنان ما به جنایت عادت کرده اند و ما نیز عادت کرده ایم که در برابر این جنایات آماده باشیم؛ دشمنان اسلام و قرآن از ۱۱ سال گذشته ملت سوریه را […]

🔻امام جمعه اراک: دشمنان به جنایت عادت کرده‌اند، ما هم عادت کرده‌ایم آماده باشیم/ ایجاد فضای مجازی داخلی از اولویت‌های کشور است

قربانعلی دری نجف‌آبادی:دشمنان ما به جنایت عادت کرده اند و ما نیز عادت کرده ایم که در برابر این جنایات آماده باشیم؛ دشمنان اسلام و قرآن از ۱۱ سال گذشته ملت سوریه را به خاک و خون کشیده‌اند و سه میلیون نفر از ۲۰ میلیون نفر این کشور را آواره کردند و خیال می‌کنند می‌توانند ملت ایران را نیز به خاک و خون بکشند.

🔹ایجاد فضای مجازی داخلی از اولویت های کشور است که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.