🔻امام جمعه موقت مشهد: ۱۲ دختر را کشتند، به پای نظام انداختند
🔻امام جمعه موقت مشهد: ۱۲ دختر را کشتند، به پای نظام انداختند

🔻امام جمعه موقت مشهد: ۱۲ دختر را کشتند، به پای نظام انداختند محمدباقر فرزانه، امام جمعه موقت مشهد:در حوادث اخیر ابتدا کار خود را با اعتراضات دانشجویی، دانش آموزی و دخترکشی شروع کردند و ۱۲ دختر را کشتند و به پای نظام انداختند. در مرحله دوم تعدادی از اراذل و اوباش را تربیت کردند تا […]

🔻امام جمعه موقت مشهد: ۱۲ دختر را کشتند، به پای نظام انداختند

محمدباقر فرزانه، امام جمعه موقت مشهد:در حوادث اخیر ابتدا کار خود را با اعتراضات دانشجویی، دانش آموزی و دخترکشی شروع کردند و ۱۲ دختر را کشتند و به پای نظام انداختند. در مرحله دوم تعدادی از اراذل و اوباش را تربیت کردند تا افرادی را بکشند و هتک حرمت نمایند هدف آنها این بود که آشوب و اعتراضات سراسری در کشور درست کنند اما در هدف خود شکست خوردند.

🔹هر روز که بر عمر انقلاب اسلامی می گذرد جبهه استکبار عصبانی تر می شود زیرا در تمام این مدت ۴۳ سال هرجا با انقلاب اسلامی روبرو شدند شکست خوردند.