🔻انفجار در جنوب یمن ۱۳ کشته و زخمی برجای گذاشت
🔻انفجار در جنوب یمن ۱۳ کشته و زخمی برجای گذاشت

🔻انفجار در جنوب یمن ۱۳ کشته و زخمی برجای گذاشت 🔹هفت نفر از شبه نظامیان مورد حمایت امارات در استان أبین در جنوب یمن کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدند. 🔹این انفجار روز جمعه در بخش “مودیه” شبه نظامیان وابسته به گروه موسوم به “شورای انتقالی جنوب” را که مورد حمایت امارات هستند، هدف […]

🔻انفجار در جنوب یمن ۱۳ کشته و زخمی برجای گذاشت

🔹هفت نفر از شبه نظامیان مورد حمایت امارات در استان أبین در جنوب یمن کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

🔹این انفجار روز جمعه در بخش “مودیه” شبه نظامیان وابسته به گروه موسوم به “شورای انتقالی جنوب” را که مورد حمایت امارات هستند، هدف قرار داد