🔻انگلیس بار دیگر از ناآرامی‌های اخیر ایران حمایت کرد
🔻انگلیس بار دیگر از ناآرامی‌های اخیر ایران حمایت کرد

🔻انگلیس بار دیگر از ناآرامی‌های اخیر ایران حمایت کرد نماینده انگلیس در مجمع عمومی سازمان ملل:مردم ایران حالا به طرز شجاعانه جان خود را به خطر می‌اندازند تا دولت را بازخواست کنند و اصرار دارند که به حقوق‌شان احترام گذاشته شود. 🔹انگلیس در کنار مردم ایران برای طلب کردن آزادی‌های اساسی‌شان می‌ایستد. مقامات ایران می‌توانند- […]

🔻انگلیس بار دیگر از ناآرامی‌های اخیر ایران حمایت کرد

نماینده انگلیس در مجمع عمومی سازمان ملل:مردم ایران حالا به طرز شجاعانه جان خود را به خطر می‌اندازند تا دولت را بازخواست کنند و اصرار دارند که به حقوق‌شان احترام گذاشته شود.

🔹انگلیس در کنار مردم ایران برای طلب کردن آزادی‌های اساسی‌شان می‌ایستد. مقامات ایران می‌توانند- و بایستی- مسیر دیگری را انتخاب کنند