🔻بایدن ۵۰۰ میلیون دلار برای مدرن سازی ذخایر نفت آمریکا می خواهد
🔻بایدن ۵۰۰ میلیون دلار برای مدرن سازی ذخایر نفت آمریکا می خواهد

🔻بایدن ۵۰۰ میلیون دلار برای مدرن سازی ذخایر نفت آمریکا می خواهد 🔹کاخ سفید از کنگره آمریکا ۵۰۰ میلیون دلار بودجه خواسته تا ذخایر نفت استراتژیک این کشور را مدرن کند. 🔹این مبلغ برای چهار مرکزی که در تگزاس و سواحل لوئیزیانا هستند هزینه می شود. 🔹امسال دولت بایدن اجازه داد تا بیشترین برداشت نفت […]

🔻بایدن ۵۰۰ میلیون دلار برای مدرن سازی ذخایر نفت آمریکا می خواهد

🔹کاخ سفید از کنگره آمریکا ۵۰۰ میلیون دلار بودجه خواسته تا ذخایر نفت استراتژیک این کشور را مدرن کند.

🔹این مبلغ برای چهار مرکزی که در تگزاس و سواحل لوئیزیانا هستند هزینه می شود.

🔹امسال دولت بایدن اجازه داد تا بیشترین برداشت نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا در تاریخ برداشت شود.