🔻بررسی کمبودهای دارویی در ستاد رصد تامین دارو
🔻بررسی کمبودهای دارویی در ستاد رصد تامین دارو

🔻بررسی کمبودهای دارویی در ستاد رصد تامین دارو رئیس سازمان غذا و دارو:تامین پایدار دارو، یکی از مهمترین وظایف سازمان غذا و دارو است. 🔹️کمبود برخی داروها، مقطعی بود که با جابجایی موجودی بین استان‌ها، مشکل برطرف می شود. 🔹️تا زمان رسیدن به وضعیت پایدار و رفع کمبودهای دارویی، علاوه بر تقویت ظرفیت تولید داخلی، […]

🔻بررسی کمبودهای دارویی در ستاد رصد تامین دارو

رئیس سازمان غذا و دارو:تامین پایدار دارو، یکی از مهمترین وظایف سازمان غذا و دارو است.

🔹️کمبود برخی داروها، مقطعی بود که با جابجایی موجودی بین استان‌ها، مشکل برطرف می شود.

🔹️تا زمان رسیدن به وضعیت پایدار و رفع کمبودهای دارویی، علاوه بر تقویت ظرفیت تولید داخلی، واردات نیز ادامه پیدا می کند.

🔹️برخی شرکت ها، خطوط دیگر تولید دارو را در مسیر تولید آنتی بیوتیک به گرفته اند.